Home

Építészeti örökség védelme

AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG INTEGRÁLT VÉDELME AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS ESZKÖZTÁRÁVAL PHD-ÉRTEKEZÉS Konzulens: DR. HÜBNER MÁTYÁS habil. DLA, Ybl- és Hild-díjas építész, habil. egyetemi tanár, okl. építészmérnök, okl. várostervező szakmérnök Budapest, 2011. február II Az épített örökség és védelme Az építészeti érték. Az építészeti értékadás alapja -használati -esztétikai -műszaki -történeti -erkölcsi Összefüggések és különbségek. Az építészet mint mindenkori legjelentősebb (politikai) jelentéshordozó. Épület és anekdota. A helyreállítónak feltett kérdé Magyar Mária-Péter Annamária - Az építészeti örökség védelme Összehasonlítás magyar-maria-peter-annamaria-az-epiteszeti-orokseg-vedelme_794a1546.jp Építészeti örökségünk helyi védelme 2 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Örökség nívódíj pályázat 5 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Örökség nívódíj pályázat díjazottjai 7 SZERENCS, Rákóczi út Fürdő és wellnessház 8 BALATONALMÁDI, Arany János utca 10. Nyaralóépület felújítása 1

Magyar Mária-Péter Annamária - Az építészeti örökség védelme

 1. 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről * . Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében a következő törvényt alkotja
 2. Városunk közösségét az építészeti örökség védelme és az új városfejlesztési eredmények elismeréseként 2006-ban a Magyar Urbanisztikai Társaság Hild János Díjjal tüntette ki. Ugyancsak ebben az évben az Entente Florale Europe környezetszépítő verseny európai aranyérmét nyerte el Nagyatád
 3. építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek
 4. örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. (2) A főváros építészeti örökségének kiemelkedő értékű elemei - tulajdonformára való tekintet nélkül - a nemzet
 5. den ember közös kincse. Az Európa Tanácsnak ez a megállapítása igaz bárhol, bármikor
 6. a helyi ÉpÍtÉszeti ÖrÖksÉg vÉdelme 3. § (1) A város épített értékei - tulajdonformára való tekintet nélkül - a város kulturális kincsének részei, ezért fenntartásuk, méltó használatuk, bemutatásuk és megőrzésük közérdek

építészeti örökség és az építészeti érték védelme, valamint a településképhez és a környezethez való illeszkedést segítő megoldások szempontjainak kell érvényesülniük nappali és éjszakai városkép szempontjából egyaránt. (2) A településképi véleményezés szempontjai Címke: építészeti örökség helyi védelme. Kúriák és borospincék interaktív térképen. Közzétéve 2018. július 7 | Szerző: redaktor Új adatokkal frissült a Helyi Művi Értékvédelmi Kataszter (HMÉK). A több mint 50 000 helyi védettség alatt álló művi érték között nem csupán iskolák és szobrok találhatóak. Építészeti-műszaki Osztály. Ügyfélfogadási idő hétfő 13:00-18:00 szerda 8:00-16:00 péntek 8:00-12:00. Ügyfajták • tájékoztatás nyújtása a helyi- és általános építésügyi követelményekről • építési tevékenységekkel kapcsolatos panaszok és közérdekű bejelentések kezelése • az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi.

Az építészeti örökség nem csupán épületekből áll, az építészeti értéket is hordozó tájépítészeti, kertépítészeit alkotás (pld. történeti kert) ugyanúgy az építészeti örökség részét képezi [1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 32-33. pont; 56. §] Hasonló tételek. Az építészeti örökség integrált védelme az operatív városfejlesztés eszköztárával / Szerző: Bajnai László (1959-) Megjelent: (2011) Az épített örökség szerepe a társadalmi-gazdasági fejlesztés folyamatában : XXIII Régikönyvek, Magyar Mária, Péter Annamária - Az építészeti örökség védelme - Az építészeti örökség elemei az országos jogi és társadalmi környezetbe ágyazva jelennek meg. Szorosan kapcsolódnak a természetvédelemhez, a terüle..

és az építészeti örökség jövő nemzedéknek történő átadását szolgálja. (II. fejezet: Az építészeti örökség helyi védelme: 259 db. helyi egyedi védelem (épületek) - 8 db. he-lyi területi védelem - 2 db. szobor, illetve emlékmű . 20 317/2017 (XII.14.) Önkormányzati Rendelet Debrecen Településképi Arculati Kézi Február 23-án konferenciát rendeznek, amely bepillantást enged az építészeti örökség védelmének legkorszerűbb franciaországi és magyarországi szabályozási eszközeibe, a hazai tapasztalatokba, a 2014-2020-as fejlesztési időszak körvonalazódó gyakorlati eredményeibe és a 2020 utáni perspektívákba A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Általános Közigazgatási Jogi Intézete az Université de Nantes-al, a Magyarországi Francia Nagykövetséggel, a Budapesti Francia Intézettel és a Városfejlesztés Zrt-vel együttműködve konfe AJKA ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELME - RENDELET TERVEZET 1 AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015.ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének (2 Az építészeti örökség integrált védelmének eszközei Magyarországon és Franciaországban 2017-02-02 12:48. Konferencia ideje: 2017. február 23. Konferencia helyszíne: Budapest, Magyarország

Bódyné Máthé Ildikó: Építészeti örökségünk helyi védelme

Átadták a 2013-as Kós Károly-díjakat

Az épített környezet - építészeti örökségünk védelme. Az épített környezet és az építészeti örökség fogalma. A környezetvédelemnek a természeti környezet értékeinek védelmével megegyezően egyenrangú feladata az épített, a művi környezet elemeinek a megóvása, védelme Az építészeti örökség integrált védelme az operatív városfejlesztés eszköztárával. View/ Open. Tézisek (hun) (119.6Kb) Disszertáció (2.499Mb) Opponensi vélemény (54.71Kb) Date 2011-10-04. Author

A helyi építészeti örökség védelme, fenntarthatósága. Ez az építészeti örökség magas száma és sajátosságai miatt csak helyi szinten kezelhető, az épületek településszövetek, utcaképek elsősorban helyi szinten képviselnek jelentős értéket, bár kétségtelen, hogy az említett 10.000 feletti szám is joggal. Városrendezési eszközök a gyakorlatban az építészeti örökség integrált védelme érdekében 10:25 - Szakály Szabolcs, Osztályvezető, Szombathely MJV Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési Kabinet Városfejlesztési projektek Szombathelyen Szent Márton születése 1700. évfordulójához kapcsolódva 10:45 - Kérdések.

Hasonló tételek. Urbanisztika - bevezetés a stratégiaalkotásba : megvalósítás orientált stratégiai tervek és operatív városfejlesztési eszközök az urbanisztikában / Szerző: Bajnai László (1959-) Megjelent: (2014) Gyakorlati útmutató a stratégiai tervezéshez az urbanisztikában / Szerző: Bajnai László (1959-) Megjelent: (2014 FVM rendeletben foglaltak alapján - az építészeti örökség helyi védelme területén a példaszerű helyreállítások elismerése céljából évente hirdeti meg. A pályázat 2010. február 10-i beadási határidejére 10 helyszínről 11 pályamű érkezett. A Bíráló Bizottság tagjai a pályaművek áttekintését követően - a. 4.3.2 Törökország területén lévő, magyar vonatkozású építészeti örökség védelme.....87 4.3.3 Paradigmaváltás: az oszmán építészeti örökség kutatása az 1960-as évektől..89 4.3.4 Összegzés és kitekintés: oszmán építészeti örökség védelme Magyarorszá a helyi építészeti örökség egyedi védelme (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával, a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával, a településképi követelmények meghatározásával Borboly Csaba kihangsúlyozta: a megyei tanács Főépítészeti Hivatala elkötelezett az épített örökség védelme mellett, ezért jelentős forrásokat fordít műemlékvédelemre. Lázár Ágnes, a projekt kommunikációs felelőse elmondta: a honlapok segítségével három régióban látogathatók helyszínek, városközpontok.

FVM rendeletben foglaltak alapján - az építészeti örökség helyi védelme területén a példaszerű helyreállítások elismerése céljából építészeti nívódíj pályázatot hirdet. A pályázat lebonyolítója a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. [ 1. § (2) bekezdés] [22] A Kötv. 4. § (1) bekezdése kimondja, hogy [a] kulturális örökség a nemzet egészének közö

Építési jog 01. Mi az a műemlék

 1. Az erdélyi népi építészeti örökség kutatása és védelme. Örökség Napok Gyerekeknek. 1; 2; 3; keyboard_arrow_righ
 2. Tata Város építészeti és városszerkezeti értékeinek helyi védelmér l szóló 19/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete \r1/B. melléklet 28 a 29/2018.\(XII.20.\) önkormányzati rendelethez - Helyi építészeti örökség területi védelme alatt álló terüle
 3. (MTI) - A helyi építészeti örökség védelme és az építészeti hagyományok őrzése területén végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül egyéni kategóriában Papp József, Debrecen Polgármesteri Hivatalának műszaki nyilvántartási ügyintézője, Harsányi Attila nyugalmazott építész és Pintér Tamás, a Kós Károly Kör elnöke vehette át a díjat
 4. építészeti örökség védelme, c) az építésügy helyi feladatainak ellátásához szükséges anyagi és személyi feltételek biztosítása. (2) A fővárosi önkormányzat és szervei építésügyi feladata a több fővárosi kerület közigazgatási területét érintő: a) építési keretszabály megállapítása

őrz ő építészeti öröksége kiemelked ő érték ű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jöv ő nemzedékek számára történ ő megóvása. A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a közös nemzeti kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lév ő használata é (1) E rendelet célja Bősárkány sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása. a helyi építészeti örökség meghatározásával, a védetté nyilvánítás és a védelem megszüntetése szabályozásával, településképi szempontból meghatározó területek. 4.2. A településkép és a helyi építészeti örökség védelme feladatkörben: 4.2.1. Koordinálja a helyi építészeti örökség feltárását, számbavételét. 4.2.2. Együttműködik az építészeti értékek védelme érdekében a civil és társadalmi szervezetekkel. 4.2.3

Fokozni kell az örökségvédelem iránti érzékenységet

 1. építészeti örökség kiemelkedó értékú elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövó nemzedékek számára történó megóvása. A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévó használata és bemutatása közérdek
 2. SOPRON ÉS KÖRNYÉKE ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEINEK VÉDELME 6 Központi védelem, helyi védelem Magam 1972-ben a Soproni Szemlében hívtam fel a figyelmet városunk építészeti em-lékeinek pusztulására,6 és javaslatot tettem azok védelmére. A hivatalos magyar mûemlékvédelem képviselõi borúlátóan ítélték meg a helyzetet
 3. szempontjából meghatározó helyi (kerületi) jelentőségű építészeti és természeti örökség értékeinek védelme érdekében az alábbi rendeletet alkotja. Általános rendelkezések 1.§ (1) E rendelet, így a helyi értékvédelem célja Budapest Főváros VI. kerüle
 4. Helyi építési szabályzatot kell alkotni a) az újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő területekre, b) a településszerkezet, a természeti adottság, a tájhasználat, tájszerkezet védelme, az épített örökség, az építés vagy a rendeltetés szempontjából különös figyelmet igénylő területekre, c) a.

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről ..

meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelméve (1) E rendelet célja Debrecen Megyei Jogú Város (a továbbiakban: város) városképe, történelme, identitása szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a város építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való megtartása, védett értékeinek fenntartása és jó karbantartottságának.

c) az országos védelem és a helyi építészeti örökség védelme egymásra épülő kapcsolatának biztosítása, d) az általános környezetkultúra szemléletformáló terjesztésének és az erre való nevelésének támogatása. (3)1 A rendelet hatálya kiterjed Biatorbágy Város közigazgatási területén lévő minde A kultúrtáj védelme (Keszthely, 1993) Hitelesség a kulturális örökség védelmében (San Antonio, 1996) Az európai urbanizáció (Madrid, 1997) Az ipari örökség védelme (Budapest, 1997) Az örökségvédelem jogi keretei (Weimar, 1997) A magántulajdonban lévő műemlékek védelme tulajdonosváltás eseté

Nagyatád Város hivatalos honlapja - Köszönt

Könyv: Építészeti örökségünk helyi védelme 2007 - CD-vel - Bódyné Máthé Ildikó, Sebestyén József, Arnóth Ádám | Részlet a könyvből: Építészeti örökségünk.. Az épített örökség védelme és a falumegújítás Magyarországon Manapság a falvak működési jellege mind a rendeltetés, mind az ellátás terén változó korszakát éli, az életminőségek javulása mellett elveszt számtalan olyan értéket, amivel korábban megállta helyét és méltóságát a várossal szemben A VÁROSKÉP VÉDELME 9. § (1) Azokon a területeken, amelyeket a településrendezési terv erre kijelöl, meg kell őrizni Debrecen történelmileg kialakult utca- és térszerkezetét, légtérarányait, jellegzetes építészeti hangulatát, melyeket érvényre kell juttatni a helyi építési szabályzatban is

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45

 1. építészeti örökség kiemelkedő, településképet meghatározó értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. (2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezér
 2. a) Székesfehérvár településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása, fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása
 3. kezdõdõen máig mûködik, a népi építészeti örökség védelme tágabb kontextust kapott, tele-pülésszintû értékvédelmi mozgalommá nõtte ki magát. Ezzel párhuzamosan, természetesen tu-2017/11 A Torockó Értékvédõ Program immár két évtizede a Kárpát-medence egyik legépebben fennmaradt népi építészeti.
 4. t a nemzeti közös kulturális kincs része, fenntartásának, védelmével összhangban lév
 5. építészeti örökség kiemelked ő érték ű elemeinek védelme, jellegzetes karakterük fenntartása, a jelen és a jöv ő nemzedékek számára való meg őrzése érdekében helyi védelem alá helyezésük. (3) A településképi szempontból meghatározó, azonos karakter ű területek megállapításának célja
 6. védelme és alakítása a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmének (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás, illetve a védelem megszüntetés szabályozásával, b) a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával
 7. t érték megjelölése, védelme, megóvása és bemutatása. 3. § A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja a település sajátos, egyedi adottságokkal rendelkező, a település múltját őrző valamely építészeti

építészeti örökség helyi védelme eGov Hírlevé

 1. védelme és alakítása a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelemének (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás, a védelem megszüntetésének szabályozásával
 2. meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része
 3. konszenzus által történő védelme és alakítása a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás és a védelem megszüntetés szabályozásával, b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával
 4. építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. 5. § A helyi védelemnek Hegymagason egy fajtája van: a) egyedi védelem: a település egyes építményeire, ezek részleteire (különösen jellegzetes
 5. megjelenésű építészeti örökség kiemelkedő, településképet meghatározó értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. (2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kinc

hagyományt őrző építészeti öröksége kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a közös nemzeti kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lév A helyi építészeti örökség védelme és az építészeti hagyományok őrzése területén végzett kimagasló szakmai tevékenység elismeréseként Felkai László közigazgatási államtitkár átadta a 2011. évi Kós Károly-díjakat társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem meghatározásával, a védetté nyilvánítás, a védelem megszüntetés szabályozásával, a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával, a településképi. Műemlék, építészeti örökség, város. Válogatott cikkek, előadások. 1970-1995. (Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal kiadványa. Budapest, 1996) Az ópusztaszeri történeti emlékhely. - A sárospataki Vörös torony helyreállítása (Műemlékvédelem, 1996) Madách Imre, avagy egy sugárút tragédiája (Budapesti Negyed, 1997 1997. évi LXXVIII. törvény 50.§-ának (1) bekezdés e) és h) pontjában és az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendeletben foglaltak alapján - az építészeti örökség helyi védelme területén a példaszerű helyreállításo

Főépítészi Igazgatóság Közigazgatá

építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. (2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek Az Építészeti-műszaki Tervtanács feladata tehát a megvalósítani tervezett beavatkozások dokumentációjának bírálata által a meglévő településszerkezet, táj- és településkép értékeinek védelme, a településkép rendezett, esztétikus, és nívós alakításának elősegítése, az építészeti örökség és a helyi. meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. (2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része 5. § (1) A település településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. (2) A helyi védelemnek két fajtája lehet Az építészeti örökség védelme. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal (OMVH) műemléknyilvántartása szerint Verpeléten négy olyan műemléki épület található, mely országos védettséget élvez. A műemlékek kezelésében a műemlékekre vonatkozó 1997. évi LIV. törvény előírásait kell betartani

Helyi építészeti értékvédelem

meghatározó építészeti örökség klemelkedó értékú elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövó nemzedékek számára történó megóvása. A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása 1.§ A település sajátos településképének védelme és alakítása . a) a helyi építészeti örökség védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás, a védelem megszüntetés szabályozásával, b) a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELME 3. § (1) A város épített értékei - tulajdonformára való tekintet nélkül - a város kulturális kincsének részei, ezért fenntartásuk, méltó használatuk, bemutatásuk és megőrzésük közérdek. (2) A településfejlesztésben a településrendezési tervek elkészítésekor meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. (2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezér

Példányok: Az építészeti örökség védelme

"Fokozni kell az örökségvédelem iránti érzékenységetATRIUM – A közelmúlt építészeti öröksége című konferenciaBereczki Zoltán: Ipari örökségünk védelmeGornji Stolivhoz többszáz éves kőút vezet - Montenegrót
 • Francia holokauszt.
 • Bach katolikus.
 • Operációs rendszer mentése.
 • Született feleségek 3. évad.
 • Hotel ruanda teljes film magyarul.
 • Kiürítés számítás példa.
 • Kerámia tündérek.
 • Felnőttképzés vizsgáztatás.
 • Georgia guidestones wikipédia.
 • Légvár bérlés sopron.
 • A nő örök vers.
 • Bontott zsindely.
 • Rosamunde pilcher a szerelem győzelme videa.
 • Reebok cipő budapest.
 • Árfolyam előrejelzés.
 • White Tara.
 • Henry herceg.
 • Wing tsun kung fu debrecen.
 • Adobe Spark Download.
 • Sürgősségi ambulancia nyíregyháza.
 • Új autó akció 2020.
 • Lelki társ jelentése.
 • Mentőmellény.
 • Hosszú szoknya 2019.
 • Galyatető térkép.
 • Léni név jelentése.
 • Konduktometria.
 • Dupla csokis brownie muffin.
 • Füstgáz összetétele.
 • 3 hónapig szoptattam.
 • Tesco kínai tészta.
 • Zsigmond király főiskola.
 • Nyomda 2 éveseknek.
 • Csokis citromos szelet.
 • Képkeret 50x70 fekete.
 • Subcutan injekció beadása.
 • Gyors fogyás következményei.
 • Élő víz forrása gyülekezet.
 • Yamaha XJ 900 Diversion specs.
 • Mi tetszik a pasiknak.
 • Ebadta corgi.