Home

Bináris jelek és adatmennyiség

A jelek ritkán szerepelnek önmagukban. Felhasználásuk során a valamilyen tulajdonságuk miatt összetartozó jelek jelrendszert alkotnak. Ha egy jelrendszerben mindössze két elemi jelet használunk, akkor bináris jelrendszerről beszélünk. Bináris jel lehet például egy állítás logikai értéke is, az igaz és a hamis Az adatmennyiség az a mennyiség, azaz mérőszám és mértékegység, amely a jelek számát méri valamely alapul választott jelrendszerben és a neki megfelelő mértékegységben. Szokásos egysége a bit, amely egy darab bináris jel adatmennyisége. A bináris jel olyan jelfajta, amelyből kétféle van. Például 0 és 1, sötét pont és világos pont, igaz és hamis a bináris.

Mivel 24 = 16, igen könnyű az átváltás egy szám bináris és hexadecimális alakja között, a bináris számalak négy-négy számjegye megfelel a hexadecimális számjegy egy-egy számjegyének. Adat. az információ megjelenési formája, rögzített jel. Jelek -> bináris jelek -> mágneses vagy optikai jelek. Adatmennyiség Bináris csatorna Az a jelátviteli csatorna, amely olyan forrás jeleit továbbítja, amelynek ábécéje bináris ábécé, és csak két betűből áll, például (0,1). A bináris csatornák igen fontosak az információ továbbítása és tárolása szempontjából, például a digitális számítógép eknél A jelek a használati szabályaikkal együtt jelrendszert alkotnak (pl. Morse kód). Adatmennyiség: Az a mennyiség és mértékegység, ami a jelek számát méri valamilyen jelrendszerben és mértékegységben. Az adat mennyiségének alapegysége a bit (binary digit), ami 1 darab bináris jel adatmennyisége Ø Jelek -> bináris jelek -> mágneses vagy optikai jelek · Adatmennyiség Ø egy jelsorozat tárolásához szükséges tárterület nagysága · Bit (binary digit): adatmennyiség mértékegysége · 1 bináris jel adatmennyisége 1 bi A számítógépek és a legtöbb informatikai eszköz (pl.: DVD-lejátszó, mobiltelefon, stb.) binárisan kezelik az adatokat. A bináris digitális jelek csupán két értéket vehetnek fel. Matematikai leírásukhoz a kettes számrendszert (Lásd: . fejezet) használjuk, a két állapotnak a 0 és az 1 felel meg

Adatmennyiség - Wikipédi

* Bináris (Informatika) - Meghatározás - Online Lexiko

 1. Az adat és az adatmennyiség fogalma az informatikában. Az informatikában használt mértékegységek és ezek jellemzői. A bináris számábrázolás módszere és jelentősége az informatikában. A bináris karakterábrázolás formái, kódtáblák felépítése, jellemzői (ASCII, UNICODE)
 2. Jelek és fajtáik. a digitális és a bináris jel? Említs ezekre konkrét példákat a hétköznapi életből, illetve a tudományokból. és gyűjtsetek szempontokat ezek hasonlóságairól és különbségeiről, érveljetek ezek előnyeiről és hátrányairól. Adatmennyiség. Tudjátok, mit jelent a bit, a byte; mit jelentenek a.
 3. t például: szorzás, osztás, összeadás, kivonás, logikai ÉS, logikai VAGY modulo 2, és kap egy eredményt adott
 4. Ha a jelek továbbításkor valamilyen mértékben torzulnak, az eredeti érték még többnyire helyreállítható. Aszerint, hogy az x vagy az y tengely t osztjuk fel és digitakizáljuk, aszerint beszélhetünk Mintavételezés ről és Quantálás ról. 2.1.2. Az adat és az adatmennyiség
 5. Milyen előnyei vannak a bináris számábrázolásnak technológiai szempontból ? Analóg és digitális jelek csoportosítása. Az adat, és az adatmennyiség egysége. Hogyan jellemezné az analóg és digitális jeleket. Mi a jelentősége a különféle jelek digitalizálásának ? Mi az adatmennyiség és egysége ? A Neumann-elv
 6. A legelterjedtebb bináris rendszer a kettes számrendszer, amely a 0 és az 1 bináris jelekből áll. A bináris jelrendszerek alkalmazásának számos előnye van: kevésbé érzékenyek a környezet zavaró hatására, biztonságosan tárolhatók, továbbíthatók. Bármilyen jel lefordítható bináris jelek sorozatára

Analóg jelek esetében az információt a jel szintje és időtartama határozza meg. A digitális jel ezzel szemben csak meghatározott ún. diszkrét értékeket vehet fel az alsó és felső határ között. Az információt digitális jelek esetében az impulzusok száma, távolsága esetleg időtartam hordozza Analóg és digitális jelek Analóg jel Ha a jel folytonos, és bizonyos határok között tetszőleges értéket felvehet, akkor analóg jelről beszélünk. ( Például az ablakunkba helyezett higanyos hőmérő.) Digitális jel Ha a jel csak meghatározott értékeket vehet fel, akkor diszkrét jelnek nevezzük 2 Jelrendszer az infrmáció tvábbításáhz használt jelek a használatukhz szükséges szabálykkal együtt (pl. anyanyelv, ktta, mrze abc, közlekedési táblák) egy fajtája a bináris jelrendszer, mely két elemi jelet tartalmazó jelrendszer (lgikai értékek, kettes számrendszer) 2. Számrendszerek A számítógép minden érzékelt adatt számkká alakít át és ezekkel a.

Az informatikai alapfogalmak Mértékváltások Számrendszere Adatmennyiség: Az a mennyiség, mérőszám és mértékegység, amely a jelek számát méri egy választott jelrendszerben. Szokásos egysége a bit, amely egy darab bináris jel adatmennyisége. Az informatikában használt mértékegységek és ezek jellemzői Analóg és digitális jelek. Az adat és az adatmennyiség. Bináris szamabrazolas. Bináris karakterábrázolás. Bináris kép- és színkódolás. Bináris hangkodolas. a számítógép felépítése. A Neumann-elvű számítógépek (neumann_janos Tétel: Ismertesse az analóg és digitális jelek fogalmát, átalakításának jelentőségét, az átalakítás hardvereszközeit! Határozza meg az információ fogalmát, tárolási lehetőségeit. Beszéljen az adatmennyiség méréséről, mértékegységeiről Az adatmennyiség az a mennyiség, mérőszám és mértékegység, amely a jelek számát méri valamely alapul választott jelrendszerben és ennek megfelelő mértékegységben. Szokásos egysége a bit (binary digit), amely egy darab bináris jel adatmennyisége. A bináris jel a mai digitális kultúrában jól ismert jelfajta

SZÁM A JELEK SZÁMÁT, AZ ADAT-HALMAZ MÉRETÉT JELZI, EZÉRT ADATMENNYISÉGNEK NEVEZZÜK. AZ ADATMENNYISÉG MÉRTÉKEGY-SÉGE A BIT. Egy bináris jel adat-mennyisége 1 bit (binary digit). 8 bit egy nagyobb egységet alkot, amelyet byte-nak (bájt) neve-zünk. 1 BYTE = 8 BIT. A pixelgrafika a képeket apró kép-pontonként kezeli és tárolja : az információ tárolásához, továbbításához szükséges jelek sorozata. Adatmennyiség: Az adatok tárolásához szükséges helyet úgy tudjuk meghatározni, hogy először bináris jelekké alakítjuk át, majd megszámoljuk, hány bináris jelből áll. Az adatmennyiség mértékegysége a bit. Egy bináris jel adatmennyisége 1 bit Az adatmennyiség nem azonos az információmennyiséggel, bár a mértékegységük (bit) neve ugyanaz. Egy bináris jelnek mindig egy bit az adatmennyisége, de nem biztos, hogy egy bit az információmennyisége. Az információ akkor egy bit, ha a bináris jelek azonos valószínűséggel fordulnak elő A jelek A jelek világa A jel fogalma, a jelek csoportosítása érzékelés szerint, és a technikai megvalósítás szempontjából (analóg vagy digitális). 4. Adatok Az adat és az adatmennyiség Bináris jelrendszer, a bináris jelrendszer adatmennyisége. Átváltás a mennyiségek között (bit, byte ), számítások. 5. Kódolás és

jelátalakítás és kódolás - Suline

 1. t az információt bit-ekben mérjük. Egy bináris jelnek
 2. Informatika tételek Emelt szintű érettségi témakörök vázlatai Információs társadalom. Hardver. Szoftver. Hálózat. Könyvtárhasználat
 3. Az adat és az adatmennyiség fogalma az informatikában. Az informatikában használt mértékegységek és ezek jellemzői. A bináris számábrázolás módszere és jelentősége az informatikában. A bináris karakterábrázolás formái, kódtáblák felépítése, jellemzői (ASCII, UNICODE). Váltás kettes és tízes számrendszer.

Az információ mértékegységei - Informatika tananya

 1. dig egy bit az adatmennyisége, de nem biztos, hogy 1bit az információmennyisége. Az információ akkor 1bit, ha a bináris jelek azonos valószínűségekkel fordulnak elő. Kommunikáció: Alapfogalma
 2. A számítógépek és a legtöbb informatikai eszköz (pl.: DVD-lejátszó, mobiltelefon, stb.) binárisan kezelik az adatokat.A bináris digitális jelek csupán két értéket vehetnek fel. Matematikai leírásukhoz a kettes számrendszert használjuk, a két állapotnak a 0 és az 1 felel meg
 3. den érzékelhető jel jó közelítéssel digitalizálható. és . or - vagy . Adatok bináris ábrázolása, kódolása. Ez az adatmennyiség, amelyet ráadásul valós időben kell átvinni a merevlemezre.
 4. tavételezés törvénye. a kép és a film digitalizálhatósága. A digitalizálás eszközei. Az adat és az adatmennyiség fogalma az informatikában. Az informatikában használt mértékegységek és ezek jellemzői. A bináris számábrázolás módszere és.
 5. Az analóg jelek digitalizálásának lépései. A hang, a kép és a film digitalizálásának lépései. A digitalizálás eszközei. Az adat és az adatmennyiség fogalma az informatikában. Az informatikában használt mértékegységek és ezek jellemzői. A bináris számábrázolás módszere és jelentősége az informatikában
 6. Kommunikáció Határozza meg az információ és az adat fogalmát! Az adat valamilyen jelrendszerben ábrázolt jelek vagy elemi jelek sorozata. Az adatoknak általában jelentésük, értelmük van. Valamire vonatkoznak, valamit leírunk velük. Az adatok általában információt hordoznak. Az információ új ismeret, új tudás. Az adatot értelmezzük, a jelentést megértjük, ezáltal.

Analóg és digitális jelek; Az adat és az adatmennyiség; Bináris számábrázolás; Bináris karakterábrázolás; Bináris kép- és színkódolás; Bináris hangkódolás; A számítógép felépítése (v.k. 2.2.) A Neumann-elvű számítógépek; A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi feldolgozó egység. Jelek száma és adatok A jelrendszerek kétféle csoportba oszthatók a jelek száma amely bináris jelrendszer. (két jel: 0 vagy 1) A rögzített információt adatnak nevezzük. 7. Adatmennyiség Az adatmennyiség mérésére bevezetett mértékegység a bit. Egy bináris jel 1 bit (0 vagy 1). 8 bit alkot egy bájtot. 1 bájt

Analóg és digitális jelek. Az adat és az adatmennyiség. Bináris számábrázolás. Bináris karakterábrázolás. Bináris hang, kép- és színkódolás. 4. A számítógép felépítése A Neumann-elvű számítógépek. A (személyi) számítógép részei és jellemzőik. A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti. 3 Analóg jel Az analóg jel két érték között bármilyen tetszőleges értéket felvehet, vagyis az ilyen jel a két érték között folytonos. Pl.: tömeg, idő, áramerősség ilyen fizikai jel. Az analóg jel egy folyamatosan változó jel idő és amplitúdó szerint egyaránt. Leginkább abban különbözik a digitális jeltől, hogy az apró ingadozásoknak, hullámzásoknak is van.

A jelek csoportosítás

és jellemzői. Az analóg jelek digitalizálhatósága. A mintavételezés törvénye. A digitalizált adattá-rolás pontossága - minőségi problémák, korlátok. Az analóg jelek digitalizálásának lépései. A hang, a kép és a film digitalizálásának lépései. A digitalizálás eszközei. Az adat és az adatmennyiség A bináris számábrázolás módszere és jelentősége az informatikában. A bináris karakter ábrázolás formái, kódtáblák felépítése, jellemzői ( ASCII , UNICODE ). A ~ lényege, hogy a nyomtato tt dokumentum tartalmát úgy helyezzük el egy elektronikus tároló eszközön, hogy formai és tartalmi elemeit is megőrizze, és. TÉMÁK: VIZSGASZINTEK. Középszint. Emelt szint. 2.1. Jelátalakítás és kódolás. 2.1.1. Analóg és digitális jelek. 2.1.2. Az adat és az adatmennyiség

* Információmennyiség (Informatika) - Meghatározás

A számítógép működésének alapjai Talata István Alapfogalmak információ adat jel kommunikáció modellje: Alapfogalmak (folyt.) adatmennyiség mérése: bit-ben (BInary digiT) jele: b vagy bájt-ban (byte) 1 bájt=8 bit jele: B 1 kB=1024 B, 1 MB=1024 kB, 1 GB=1024 MB Jelfeldolgozás analóg jelek digitális (diszkrét) jelek tipikusan használt: bináris jelek. Az A karakter ASCII-kódja például a 65. Ez kettes számrendszerben felírva épp a 01000001 bináris sorozatnak felel meg (a számrendszerekről bővebben a következő részben lesz szó). Az ASCII kódtábla alapján az eredeti 010000100110111101100010 sorozat tehát úgy értelmezendő, hogy azt 8 bites csoportokra osztjuk (ezeket byte-oknak nevezik), és mindegyik ilyen csoportra. Informatika és etika, jogi ismeretek; 2. Informatikai alapismeretek - hardver. Jelátalakítás és kódolás, analóg és digitális jelek; Az adat és az adatmennyiség; Bináris számábrázolás és karakterábrázolás, bináris kép- és szín-és hangkódolás; A számítógép felépítése; A Neumann-elvű számítógépe A bináris számábrázolás módszere és jelentősége az informatikában. Használt számrendszerek és átváltásuk. A bináris karakterábrázolás formái, kódtáblák felépítése, jellemzői (ASCII, UNICODE). Az analóg és digitális jel fogalma. Analóg jelek digitalizálása. Analóg és digitális jelek alkalmazása. Hang/kép.

2.1. Jelátalakítás és kódolás 2.1.1. Analóg és digitális jelek 2.1.2. Az adat és az adatmennyiség 2.1.3. Bináris számábrázolás (kettes számrendszer, kettes és tízes számrendszer közötti átváltás) 2.1.4. Logikai műveletek (NEM, ÉS, VAGY) 2.1.5. Bináris karakterábrázolás (ASCII és Unicode karakterkódolás 1 Informatika szóbeli témakörök 2019 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszere 2.1.2. Az adat és az adatmennyiség Ismerje az informatikában használt mértékegységeket. 2.1.3. Bináris számábrázolás Ismerje a kettes számrendszert, és a bináris számokkal végezhető alapműveleteket. Tudjon kettes és tízes számrendszer között átváltani. Ismerje a tizenhatos számrendszert, felhasználási területeit és alkalmazási területek anyagi és gyakorlati vonatkozásait is befolyásolta. Mind a fizikai jellemzők (adattároló felület, jelek felvitelére felhasznált eszközök és anyagok, olvasó eszközök és kialakításuk), mind az elméleti tulajdonságok (tárolt adatmennyiség, kódolás, hibajelző és korrigál A szoftverhasználat jogi vonatkozásai és a szerzői jog fogalma: 48: Informatikai alapismeretek - hardver: 53: Jelátalakítás és kódolás: 54: Analóg és digitális jelek csoportosítása. Az adat és az adatmennyiség egysége: 54: Számrendszerek és számábrázolások. Bináris, hexadecimális számrendszerek: 58: Karakterek.

Informatika. 1. Információs társadalom. 1.1. A kommunikáció. 1.1.1. A kommunikáció általános modellje. 1.1.2. Információs és kommunikációs. 3. A jelek ( A jelek világa . A jel fogalma, a jelek csoportosítása érzékelés szerint, és a technikai megvalósítás szempontjából (analóg vagy digitális). 4. Adatok ( Az adat és az adatmennyiség . Bináris jelrendszer, a bináris jelrendszer adatmennyisége. Átváltás a mennyiségek között (bit, byte ), számítások. 5

8. A szofverhasználat jogi vonatkozásai és a szerzői jog fogalma. (2.1 - Jelátalakítás és kódolás) 9. Analóg és digitális jelek csoportosítása. Az adat, és az adatmennyiség egysége. 10. Számrendszerek, és számábrázolások - bináris, hexadecimális számrendszerek. 11. Karakterek bináris kódolása - a kód. 12 Mi a jelentősége a különféle jelek digitalizálásának? Mit nevezünk (általános értelemben) adatnak? Mi az adatmennyiség és egysége? Mutassa be az egység többszöröseit! Számrendszerek, és számábrázolások - Karakterek bináris kódolása - a kód. Röviden mutassa be a tízes, kettes és tizenhatos számrendszereket RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY ÉS VIZSGALEÍRÁS. INFORMATIKA. Munkaanyag. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény. Vizsgafejlesztő Központ. 2002. január Készítették: Részletes követelmények: Zsakó László, ELTE, egyetemi oktató (a munkacsoport vezetője

Iskolai anyagok: Analóg és Digitális jel, adatmennyiség

 1. Ismertesse az analóg és digitális jelek fogalmát, átalakításának jelentőségét! Határozza meg az információ fogalmát, tárolási lehetőségeit! Beszéljen az adatmennyiség méréséről, mértékegységeiről. Elemezze a különböző típusú adatok bináris ábrázolását
 2. 3. JELÁTALAKÍTÁS ÉS KÓDOLÁS. 3.1 Analóg és digitális jelek csoportosítása. Az adat és az adatmennyiség egysége. 3.2 Számrendszerek és számábrázolások. Bináris és hexadecimális számrendszerek. 3.4 Karakterek bináris kódolása, a kód. 3.5 Analóg és digitális képek - a digitalizálás
 3. Jelátalakítás és kódolás Analóg és digitális jelek. Az adat és az adatmennyiség. Bináris számábrázolás. Bináris karakterábrázolás. Boole algebra elemei, igazságtábla, Bináris kép és színkódolás. Bináris hangkódolás. Kép és hang digitalizálása

A számítógépes adatábrázolás alapjai - erettsegik

Adatmennyiség. Mennyi helyre van szükség az adatok tárolására, mekkora az adat? Az . adatmennyiség mérésére bevezetett mértékegység a bit. Egy bináris jel adatmennyisége 1 bit (pl.: 1011, 4 bit helyet foglal el a memóriában). 8bit = 1 B (bájt) 1024 B = 1 kB (kilobájt) 1024 kB = 1 MB (megabájt) 1024 MB = 1 GB (gigabájt A digitális (másnéven bináris) adatokat lehet tárolni számítógépes mágneses merevlemezen, vagy pendrive-on, vagy más memória adattárolón pl. SSD (52. oldal). Az adattárolók között át lehet adni az adatokat. Az adatátvitel sebessége= adatmennyiség / idő Az adatmennyiséget Mbyte-ban, vagy Mbit-ben, vagy Gbyte-ban vag Az IKT hétköznapi veszélyei kontra ergonomikus környezet és helyes magatartás-4. Analóg és digitális jelek csoportosítása. Az adat és az adatmennyiség egysége-5. Számrendszerek és számábrázolások. Bináris, hexadecimális számrendszerek-6. Neumann-elv. A személyi számítógép részei-7. Memóriák és háttértárak-8 Tétel: Ismertesse az analóg és digitális jelek fogalmát, átalakításának jelentőségét, az átalakítás hardvereszközeit! Határozza meg az információ fogalmát, tárolási lehetőségeit. Beszéljen az adatmennyiség méréséről, mértékegységeiről. Elemezze a különböző típusú adatok ábrázolását

Ez a tíz jelen kívül használatban vannak a + és -jelek a pozitív és negatív számok írásánál. A + elöjelet a pozitív számoknál nem szokták írni. A tizedes számrész kezdetét vesszővel szokták jelölni. Az egész számok írásánál a vesszőt nem szokták írni Képformátumok Digitális képformátumok • • • • multimédiás eszköz képkódolási eljárások képek tárolására és továbbítására szolgál két igen eltérő formátum - bittérképes - vektorgrafikus Az analóg jelek digitalizálásának lépései. A hang, a kép és a film digitalizálhatósága. A digitalizálás eszközei. Az adat és az adatmennyiség fogalma az informatikában. Az informatikában használt mértékegységek és ezek jellemzői. A bináris számábrázolás módszere és jelentősége az informatikában A jel fogalma. Jelek csoportosítása. Kódtáblák a jelek kódolására. Adat fogalma. Az adat, információ és ismeret összefüggése. Az információ fogalma, az adatmennyiség mérése, az információtárolás egységének prefixumai, bináris jelek. Informatikai alapismeretek - hardver A számítógép sematikus logikai felépítése Az analóg jelek digitalizálásának lépései. A hang, a kép és a film digitalizálásának lépései. A digi-talizálás eszközei. Az adat és az adatmennyiség fogalma az informatikában. Az informatikában használt mértékegy-ségek és ezek jellemzői. A bináris számábrázolás módszere és jelentősége az informatikában.

• Az analóg és a digitális jel fogalma, példák felhasználásukra. Az analóg és digitális jel különbsége és jellemzői. Az analóg jelek digitalizálhatósága. A mintavételezés törvénye. A digitalizált adattárolás pontossága - minőségi problémák, korlátok. • Az adat és az adatmennyiség fogalma az informatikában Analóg és digitális jelek 2.1.2. Az adat és az adatmennyiség 2.1.3. Bináris számábrázolás Ismerje az analóg és a digitális jel fogalmát, különbözőségeit. Tudja, hogy minden érzékelhető jel jó közelítéssel digitalizálható. 2.1.4. Bináris karakterábrázolá

Adat és adatmennyiség Adat: Jelek bizonyos szabály szerinti halmaza. Adatmennyiség: Azt mutatja, hogy egy bizonyos adat letárolásához mekkora helyre (tárterületre) van szükség (bitekben). => az adathalmaz méretét adja meg. Az adatmennyiség mértékegysége a bit Többszörösei Bináris jelnél ez pontosan két szint(0 és 1 szint) Adat és adatmennyiség az adat fogalma mindazt takarja, amit a külvilágból az érzékszerveink segítségével felfoghatunk, illetve felfogunk, valamint ami a gondolkodás útján az agyban keletkezik. az adatmennyiség méréséhez először mértékegységre van szükség

Bináris számok kalkulátor, online számológép, átalakít

(demodulálás) és visszaalakítja az elektromos jelet hanggá, zenévé (hangszóróval). Ha másik vivőhullámot (pl. 103,3 MHz) választ ki a vevőkészülék, akkor másik rádióadó jelét lehet fogni. Az adatok, jelek továbbításának harmadik lépése: - A modulált jelek továbbítása a vivőhullámokkal a térben Hardver és szoftver fogalma Neumann elv ű számítógépek Okos eszközök (mobil, táblagép) Számítógép hardware elemek I T F k d p i ig if úa ö technika Számrendszerek Jelátalakítás, analóg és digitális jelek Adat, adatmennyiség, bináris szám-, karakterábrázolás Kép - , szín - és hangkódolá

Analóg és digitális jelek 2.1.2. Az adat és az adatmennyiség 2.1.3. Bináris számábrázolás Bináris karakterábrázolás 2.1.6. Bináris kép- és színkódolás 2.1.7. Kép és hang digitalizálás 2.1.8. Tömörített adattárolá 6. Analóg és digitális jelek 7. Az adat és az adatmennyiség 8. Bináris szám- és karakterábrázolás, bináris kép-, szín- és hangkódolás 9. Neumann elvű számítógépek 10. Személyi számítógép részei és jellemzőik. Központi feldolgozó egység, memória, buszrendszer interfészek, ház, tápegység, alaplap. 11 Analóg és digitális jelek 2 Az információ fogalma, információmennyiség egységei 2 szorzás -ÉS 1 A bináris számábrázolás előnyei 1 Tartalom Pont Helyiérték tízesben, kettesben, adatmennyiség csökkentése, redundancia 3 Veszteségmentes, ismétlődés, kódolás 3.

Információ és társadalom. Az informatika fejlődéstörténete a XX. Században, napjainkban. Jogi ismeretek, szerzőjog, szoftver használat jogi vonatkozásai. Jelátalakítás és kódolás. Analóg és digitális jelek. Az adat és az adatmennyiség. Bináris számábrázolás. Bináris karakterábrázolás. A számítógép felépítés hatása és kezelése. Az információszerzés és a publikálás legális és illegális formái. A hálózatok és a számítógépek, illetve az információ (adat) védelme, bizton-sági kérdések. A számítógépet és az információt veszélyeztető tényezők, támadási lehetőségek és védekezés azok ellen 3. Az adat és az információ fogalma. Az adat és az adatmennyiség fogalma az informatikában. Az informatikában használt mértékegységek és ezek jellemzői. A bináris számábrázolás módszere és jelentősége az informatikában. A bináris karakterábrázolás formái, kódtáblák felépítése, jellemzői (ASCII, UNICODE) Információ és társadalom . Az informatika fejlődéstörténete. A modern információs társadalom jellemzői. Informatika és etika. Jogi ismeretek. Jelátalakítás és kódolás . Analóg és digitális jelek. Az adat és az adatmennyiség. Bináris számábrázolás. Bináris karakterábrázolás. Bináris kép- és színkódolás Információ és kommunikáció Holnap moziba megyek, szeretném, ha velem tartanál! - mondja a barátod. Ha eddig nem tudtál a barátod tervéről, akkor új ismerethez, azaz információhoz jutottál azzal, hogy beszámolt neked a tervéről. A meghívásra illik válaszolni, ekkor a barátod kap tőled információt arról, hogy elmész-e vele moziba

 • Zenei cd másolása számítógépre.
 • Betegségek sérülések deformitások megelőzése érdekében tett tevékenység.
 • Virrasztás menete.
 • Green Eggs and ham.
 • Narancsvirágvíz készítése.
 • Santorini csoportos utazás.
 • Felvettek száma 2018.
 • Crochet octopus.
 • Magas koleszterin ellen tea.
 • Localbike kecskemét.
 • Diagnosztikai vizsgálati módszerek.
 • Pánikroham ellen gyógynövény.
 • Viharsziget teljes film magyarul videa.
 • A műszaki rajz alapjai géprajzi ismeretek megoldás.
 • Vaddisznó etetése.
 • Dámszarvas angolul.
 • Samsung galaxy a71 ár.
 • Audi q9 ára.
 • Lancome tartós rúzs.
 • Mke doktori iskola.
 • Koktelparadicsom palanta.
 • Brazil Bikini push up.
 • Őskori állatok.
 • Immunerősítés kemoterápia után.
 • Philips hangprojektor.
 • Baba hajlatai pirosak.
 • Hajtott pogácsa.
 • Adidas Predator 19.
 • 3 éves gyermek viselkedési probléma.
 • Legjobb balesetbiztosítás.
 • M10 es csavar.
 • Videokártya teszt program 2019.
 • Zanza tv nyelvtan.
 • Süthető gyurmával díszített bögre.
 • Jacuzzis szoba eger.
 • Netpincér 11 kerület.
 • Műanyag tárolódoboz olcsón.
 • Neptun nke moodle.
 • Qupido terhességi teszt ár gyógyszertár.
 • Fradi cimer letöltés.
 • Tulipan keszitese.